Ціни

п. А Ціни на аудиторські послуги залежать від наступних факторів підприємства, серед яких:
- мета аудиту;
- вид діяльності підприємства;
- система оподаткування підприємства;
- період перевірки;
- кількість операцій по розрахунковому рахунку;
- кількість працівників;
- необхідність здійснення додаткових процедур (звірки, інвентаризації, оцінки);
- терміновість проведення аудиту та одержання аудиторського висновку (звіту);
- конфліктність ситуації (шахрайство, судові справи тощо).

п. Б Ціни на послуги по веденню обліку (обслуговуванню) залежать від параметрів роботи підприємства, серед яких:
- вид діяльності підприємства;
- організаційно-правова форма підприємства;
- система оподаткування підприємства;
- кількість операцій по розрахунковому рахунку;
- кількість працівників;
- кількість і склад основних засобів;
- наявність необхідності здачі нетипових звітів;
- необхідність кур’єрської доставки первинної документації (банківські виписки і додатки до них, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні та акти виконаних робіт, товарні та касові чеки, рахунки-фактури і т.п.);
- інші параметри.

1. Вартість аудиторської перевірки залежить від кількості людино-днів, витрачених на таку перевірку, від складності ведення обліку та рівня кваліфікації виконавця.Мінімальна вартість одного людино-дня становить – 3000 грн. При перевірках за межами міста вартість одного людино-дня становить 3500 грн., а при перебуванні більше одного дня - 4000 грн. та збільшується на витрати, пов’язані з відрядженням фахівця в іншу місцевість (добові витрати, затверджені на фірмі (600 грн.), проживання, проїзд тощо), та з врахуванням п. А.

Аудиторська фірма здійснює наступні види аудиту:
- обов’язковий аудит фінансової звітності за П(С)БО – від 17000 грн.;
- обов’язковий аудит фінансової звітності за МСФЗ – 20000 грн.
(додатково 3500 грн. за звірку та узгодження трансформаційних розрахунків);

- трансформація фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ – 15000 – 20000 грн.;

- податковий аудит (суцільна перевірка обліку щодо правильності та повноти сплати податків) – 1 людино-день – 3000 грн.-3500 грн. та з врахуванням п. А.
[при замовленні податкового аудиту за рік, обов’язковий аудит фінансової звітності - безкоштовно];

- аудит завдань спеціального призначення (аналіз фінансового стану для засновників, інвесторів, підтвердження передавальних актів тощо) – від 10000 грн.;

- експрес-аудит (поверхневий огляд загального фінансового стану підприємства, його документів, стану обліку та виявлення можливих «проблемних місць») – 5000 грн.;

- розрахунки, підтвердження (для судів, податкових органів тощо), експертизи – від 3000 грн. з врахуванням п. А.

Прайс-лист на проведення аудиторських перевірок фінансової звітності станом на 01.12.2020р.
Обсяг сукупного доходу  +валюта балансу на кінець року плановий час роботи аудитора люд./годин (мінімально дозволений при цьому обсягу) ціна за 1 годину звичайна складність (ТзОВ, ПП, ТДВ, ПРАТ,  Ломбард) вартість аудиту при звичайній складності завдання ціна за 1 годину при середній  складності (кредитні спілки, кредитні установи, фінансові компанії та фонди фінансування будівництва) вартість аудиту при підвищеній  складності завдання
до 1 млн грн. 40 350 14 000 грн. 400 16 000 грн.
1- 5 млн. грн 50 350 17 500 грн. 400 20 000 грн.
 5-10 млн.грн. 60 350 21 000 грн. 400 24 000 грн.
10-20 млн.грн 75 350 26 250 грн. 400 30 000 грн.
20-50 млн.грн. 90 350 31 500 грн. 400 36 000 грн.
50-100 млн. грн. 120 350 42 000 грн. 400 48 000 грн.
100-250 млн грн. 180 350 63 000 грн. 400 72 000 грн.
250-500 млн грн. 245 350 85 750 грн. 400 98 000 грн.
500млн.грн-1 млрд.грн. 295 300 88 500 грн. 350 103250 грн.
більше 1 млрд . грн. 395 300 118500 грн. 350 138 250 грн.

До вартості договорів на аудит додатково включаються згідно з Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»:

- фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту;

внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, розмір якого визначається Аудиторською палатою України — 0,8% від суми договору

2. Усна консультація з питань обліку, оподаткування або підприємницької діяльності:
- до 1 години (включно) – 300 грн.;
При додатковому письмовому оформленні усної консультації на бланку АФ «Консул»– +300 грн.

3. Письмова консультація на запит клієнта від 1000 грн. в залежності від складності питання (вартість консультації визначається експертом, який відповідає на це запитання).

4. Вартість постійного абонентного обслуговування визначається в залежності від обраного клієнтом пакету послуг:
Економ-пакет (консультації без обмежень по телефону) – 1000 грн. в місяць.
Стандарт-пакет (консультації по телефону, письмові відповіді на письмові запити клієнтів (до 4 запитів на місяць) – 2000 грн. в місяць.
Бізнес-пакет (консультації по телефону, письмові відповіді на письмові запити клієнтів, консультування в офісі АФ «Консул» у зручний для клієнта час, безкоштовна участь у семінарах, які проводить АФ «Консул», позачергове проведення аудиту, допомога у веденні спорів з податковою інспекцією, у разі необхідності консультації в офісі клієнта) – 3000 грн. в місяць.
VIP (індивідуальний підхід до кожного клієнта в залежності від набору послуг) – 3000-8000 грн.

5. Додатково, фірма надає наступні бухгалтерські послуги:
- допомога в проходженні податкових перевірок ;
- підготовка первинних бухгалтерських документів ;
- персоніфікований облік:
- облікова політика (для бухгалтерського і податкового обліку);
- здача звітності ;
- ведення бухгалтерського і податкового обліку з підготовкою звітності в ДПІ та фонди:
* платники єдиного податку без ПДВ - від 10000 грн. в місяць;
* платники єдиного податку зі сплатою ПДВ - від 1500 грн. в місяць;
* загальна система – від 20000 грн. в місяць;
- відновлення бухгалтерського обліку – 500 грн. за 1 людино-годину;
- підготовка нульового звіту – 6000 грн.;

Фірма гарантує відповідальність та високу якість послуг, конфіденційність, взаємовигідну цікаву співпрацю.

Купить духи с феромонами тут