До відома керівника та головного бухгалтера

ТОВ Аудиторська фірма «Консул» у 2011 році пропонує своїм клієнтам вигідні умови співпраці, які базуються на наступних принципах:
- професійний та об’єктивний аналіз фінансового стану замовника;
- сумлінне та чесне ставлення до виконання роботи;
- дотримання конфіденційності та нерозголошення інформації про діяльність клієнтів.

На сьогодні Аудиторська фірма «Консул» є одним із активних учасників ринку аудиторських та консультаційних послуг, має достатню методичну, методологічну і професійно-інтелектуальну базу та відповідає вимогам, які встановлені нормативними документами Аудиторської Палати України, Комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а також успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (рішення АПУ від 30.11.2010 р. №222/4).

Команда фахівців (4 сертифікованих аудитори, з них два доктори економічних наук, один – кандидат економічних наук) має значну практику, знання і досвід в різних сферах ведення бізнесу (будівництво, промисловість, страхування, агрохолдинги, іноземні підприємства, кредитні спілки, фінансові компанії, ломбарди тощо) і орієнтована на довгострокову та перспективну роботу з клієнтами.

Крім різноманітних видів економічних та юридичних послуг АФ «Консул» здійснює обов’язковий та ініціативний аудит, в результаті яких клієнт одержує офіційне підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності у відповідності до вимог або П(С)БО, або МСФЗ, або інших стандартів, які використовує або необхідні клієнту, в т.ч. і трансформацію фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансового обліку.

В комплект послуг, які надає Аудиторська фірма «Консул», входить фінансовий та податковий консалтинг, в результаті якого клієнт отримує конфіденційну інформацію та професійні поради, підкріплені посиланнями на відповідні законодавчі та нормативні документи, пояснення та практичні поради з конкретних питань оподаткування як з поточних, так і на перспективу («поради на майбутнє»). Ціни на основні види послуг залежать від кількості людино-днів, складності, ризику та не перевищують середні ціни послуг на західному регіоні України.

Купить духи с феромонами тут