Необхідність та практична потреба в аудиті

Аналізуючи практичний досвід надання нашою фірмою аудиторських послуг. потрібно відмітити тенденцію до змін, як серед різних за організаційно-правовою формами замовників (товариства, установи). так і за видами аудиту. І якщо раніше до аудиторів зверталися в основному ті фірми, для яких щорічна аудиторська перевірка була обов’язковою (акціонерні товариства, емітенти облігацій, страхові товариства), то зараз багато вітчизняних підприємств користуються послугами аудиторів з власної ініціативи. Адже професійна та кваліфікована допомога може стати в нагоді навіть дуже грамотному керівнику або бухгалтеру. Існує багато причин, які можуть змусити компанію скористатися послугами аудиторів. 
Проведення аудиторської перевірки для деяких фірм є обов’язковим у силу Закону України «Про аудиторську діяльність». Наприклад, щорічне підтвердження достовірності фінансової звітності зобов’язані здійснювати всі без виключення Публічні акціонерні товариства (а за 2011 рік ще й Приватні акціонерні товариства в силу «невідповідності» законодавчого регулювання та Положень Комісії з цінних паперів), страхові товариства, кредитні спілки, ломбарди тощо. Або, припустимо, у фірми змінився власник, і він хоче отримати достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства від незалежних фахівців. Або сам директор має намір за допомогою аудиторів довести власнику ефективність своєї роботи з управління компанією.
Ще один цілком реальний та найбільш поширений варіант. На підприємство зателефонували з податкової інспекції і повідомили, що фірма включена в план виїзних податкових перевірок. Бухгалтер в паніці: адже у нього залишається лише кілька тижнів або навіть днів на те, щоб виявити і усунути можливі помилки в первинних документах та облікових регістрах.
Зовсім протилежна ситуація: Податкова перевірка вже пройшла. За її підсумками компанії нарахували недоїмку, пеню та штрафи, які з прийняттям Податкового кодексу суттєво зросли. Компанія бажає оскаржити рішення інспекторів у суді, але не сама, а за допомогою професійних досвідчених юристів та аудиторів.
Можна ще дуже довго перераховувати різні ситуації, коли для прийняття ефективного рішення, просто необхідна допомога аудиторів.
Щоправда, самі бухгалтери, зазвичай, без особливого задоволення ставляться до ініціативи керівництва скористатися послугами аудиторської компанії. Кому приємно, коли сторонні люди копаються у паперах та ще й вказують на допущені помилки!
Зрештою, припустимо, що компанія вирішила скористатися послугами аудитора. При виборі конкретної аудиторської фірми перш за все варто уважно ознайомитися з умовами договору про надання аудиторських послуг, які вона пропонує.
Зверніть увагу: у договорі повинен бути вказаний номер і дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданий Аудиторською палатою України. Інформацію про даний реєстр можна підтвердити на веб-сайті Аудиторської палати України (www.apu.com.ua). Якщо свідоцтво відсутнє, то фірма, що називає себе аудиторською, не має права проводити аудиторські перевірки. Надавати різні супутні аудиту послуги їй не заборонено (наприклад, податкове консультування, ведення або відновлення бухгалтерського обліку і т. п.). Аналогічні реєстри аудиторів (при здійсненні обов’язкового аудиту) ведуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (www.ssmsc.gov.ua) та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (www.dfp.gov.ua).
Достатньо вагомою підставою надійності аудиторської фірми є запроваджена та діюча на фірмі система контролю якості. Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці, повинні розробляти та впроваджувати в свою практику систему контролю якості. Аудиторська фірма, яка успішно пройшла перевірку системи якості спеціалістами Аудиторської палати України, отримує Свідоцтво, яке підтверджує факт дослідження договорів на аудит, робочих та підсумкових документів, результатів аудиту (висновки, звіти, консультації, тощо), програми робіт, листів-презентацій, статутних документів, свідоцтв про підвищення кваліфікації, здачі іспитів на отримання сертифікату аудитора України, документів замовника на аудит, документів бухгалтерського обліку суб’єктів аудиту на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора, перевірка відповідності витрат на аудит (аудиторські послуги) вартості робіт (цін на аудит та супутні послуги, роботи).
У договорі має бути умова про нерозголошення співробітниками аудиторської фірми економічної та іншої інформації. За вимогою, аудиторська фірма надає зобов’язання про нерозголошення інформації, яка є конфіденційною. Цей фактор є супутнім і не обов’язковим до виконання, так як основні засади аудиторської діяльності побудовані на принципі конфіденційності та нерозголошенні інформації. Крім того, Кодекс етики аудиторів є обов’язковим до виконання для всіх аудиторів України і він доповнює та розкриває окремі аспекти цього питання.
Зрозуміло, знайомлячись з договором, не можна залишити без уваги вартість аудиторських послуг і порядок її визначення. Найчастіше вартість формується залежно від кількості годин, витрачених аудитором на клієнта (наприклад, від 150 гривень за годину роботи до 600 гривень). Але не варто забувати про те, що співробітники різних аудиторських компаній володіють різним рівнем знань та досвідом роботи. Відповідно і час, витрачений для відповіді на одне і те ж питання, у різних фахівців може відрізнятися в декілька разів.
Тому обов’язково запитайте у аудиторської компанії інформацію про її співробітників: стаж роботи, у яких проектах вони брали участь і інше.
Якщо брати статистику по всій Україні, то найчастіше до аудиторських компаній звертаються для проведення обов’язкового аудиту. Ініціативний (добровільний) аудит поки що не отримав дуже широкого розповсюдження. Його замовляють в основному іноземні компанії для своїх представництв або дочірніх підприємств або власники підприємств для «невідкладної допомоги», пов’язаної з податковою перевіркою.
До речі, в Україні зараз великої популярності набув так званий податковий аудит, або аудит податкових ризиків. Його суть у тому, що аудитори перевіряють крім бухгалтерського обліку правильність і своєчасність розрахунків по податках і внесках. Аудитори дивляться, чи правильно складені податкові декларації, чи вчасно вони здані в податкову інспекцію. По суті — це аналог виїзної податкової перевірки. Хіба що за виявлені неточності не нараховують недоїмки і пені.
Для посилення схожості з цією податковою перевіркою деякі аудиторські компанії пропонують своїм клієнтам таку екзотичну послугу: аудитори, перевдягнені у справжніх податкових інспекторів, приходять на підприємство. Вони пред’являють посвідчення і постанову про проведення податкової перевірки. Починають оглядати приміщення, вилучають документи і так далі. Загалом, ведуть себе як справжні контролери.
За підсумками перевірки складають акт, у якому вказують виявлену недоїмку, пеню та штрафи. Аудитори навіть пропонують клієнту представити заперечення на цей акт. І після цього вони вже формулюють мотивоване рішення.
Цілей у такого спектаклю декілька. По-перше, співробітників підприємства-клієнта навчають, як поводитися під час перевірки. Працівникам розповідають, що мають право робити податкові інспектори, а що ні, які питання вони можуть поставити і як на ці питання краще відповідати.
По-друге, основна мета податкового аудиту — перевірити підприємство так, як це б зробили податкові інспектори, причому високої кваліфікації.
Аудитори виявляють порушення податкового та бухгалтерського законодавства і розповідають, як ці порушення усунути. Крім того, вони визначають деякі «проблемні ситуації», які хоч і не є порушеннями, але які податковими інспекторами можуть трактуватись як порушення, посилаючись на внутрішні (відомчі) листи та роз’яснення. При цьому аудитори дають роз’яснення на листи податкового відомства і інших законотворчих установ, в яких чиновники тлумачать законодавство.
У договорах на проведення такого аудиту важливо передбачити відповідальність аудиторської фірми в тому випадку, якщо перевіряючі щось упустили, чи у чомусь помилилися. Адже податковий аудит для того і проводиться, щоб заздалегідь знати, які претензії можуть пред’явити інспектори у разі перевірки. Так що якщо контролери все-таки знайдуть порушення, які не змогли помітити аудитори, то клієнт зможе стягнути з аудиторської компанії суму недоїмки, штрафів і пені, які йому довелося заплатити.
Правда, аудитор може допустити помилку і не з власної вини. Якщо, наприклад, клієнт представив йому якісь фальшиві документи або приховав інформацію, аудитор, звичайно, вже не зможе гарантувати повноту і достовірність свого заключення. І в цій ситуації стягнути збитки або неустойку з аудиторської компанії буде дуже непросто.
Як правило, такі послуги є досить дорогими, адже потребують значних затрат часу, адже виконання багатьох процедур співставне з відновленням обліку, тому, що аудитори в такому випадку здійснюють тотальну перевірку, звірку та підрахунок всіх наявних операцій та їх відображення в обліку та звітності. Тому, універсальним і більш зручнішим для клієнта як в матеріальному плані, так і в ефекті від перевірки є проведення так званого експрес-аудиту. При перевірці аудитор здійснює аналогічні дії, але у вибірковому порядку. Тобто, на основі своїх знань, досвіду та практики виявляються типові порушення, недоліки, невідповідності, які б суттєво могли б вплинути на рівень штрафних санкцій у випадку приходу податківців.
Узагальнюючи вищесказане, можна з впевненістю стверджувати, що підприємства та організації за власною ініціативою дедалі більше зацікавлюються проведенням аудиторських перевірок на цих підприємствах з метою як оцінити свій фінансовий стан, отримати оцінку діяльності підприємства (керівництва) протягом певного періоду, так і виявити помилки та невідповідності при здійсненні господарської діяльності з точки зору бухгалтерського та податкового обліку до приходу податкових перевірок. Якщо донедавна підприємству простіше було «пережити» податкову перевірку та «узгодити заплановану суму штрафу» з податківцями, то тепер, із зростаючими фіскальними потребами податкової адміністрації, набагато ефективніше та корисніше для підприємства буде заключити договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою.

 

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКА ТА ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ФІНАНСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТОВ Аудиторська фірма «Консул» у 2012 році пропонує своїм клієнтам вигідні умови співпраці, які базуються на наступних принципах:
- професійний та об’єктивний аналіз фінансового стану замовника при проведенні аудиту;
- сумлінне та чесне ставлення до виконання роботи;
- дотримання конфіденційності та нерозголошення інформації про діяльність клієнтів.

На сьогодні Аудиторська фірма «Консул» є одним із активних учасників ринку аудиторських та консультаційних послуг, має достатню методичну, методологічну і професійно-інтелектуальну базу та відповідає вимогам, які встановлені нормативними документами Аудиторської Палати України, Комісії з цінних паперів та фондового ринку та Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а також успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (рішення АПУ від 30.11.2010 р. №222/4),свідоцтво № 0081.
Крім цього наша фірма включена в перелік 16 аудиторських фірм, які мають досвід роботи з перевірки страховиків, що здійснюють ОСЦПВВНТЗ щодо проведення незалежного аудиту фінансового стану та достовірності звітних даних страховиків – членів МТСБУ, який затверджений на засіданні Президії МТСБУ 30 листопада 2011 року.
Команда фахівців (4 сертифікованих аудитори, з них два доктори економічних наук, один – кандидат економічних наук) має значну практику, знання і досвід в різних сферах ведення бізнесу (будівництво, промисловість, страхування, агрохолдинги, іноземні підприємства, кредитні спілки, фінансові компанії, ломбарди тощо) і орієнтована на довгострокову та перспективну роботу з клієнтами.
Крім різноманітних видів економічних та юридичних послуг АФ «Консул» здійснює обов’язковий та ініціативний аудит, в результаті яких клієнт одержує офіційне підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності у відповідності до вимог або П(С)БО, або МСФЗ, або інших стандартів, які використовує або необхідні клієнту, в т.ч. і перевірку фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансового обліку.
Фірма пропонує здійснення моніторингу з питань правильності і повноти формування показників фінансової звітності на постійній основі, при щомісячній оплаті згідно генерального договору. При заключенні даного договору на постійний моніторинг, фірма безкоштовно здійснює :
- річний аудит з перевірки фінансового стану;
- аудит для підтвердження статутних капіталів, вартості чистих активів;
- аудит для ліцензування;
- інші завдання з надання впевненості.
В комплект послуг, які надає Аудиторська фірма «Консул», входить фінансовий та податковий консалтинг, в результаті якого клієнт отримує конфіденційну інформацію та професійні поради, підкріплені посиланнями на відповідні законодавчі та нормативні документи, пояснення та практичні поради з конкретних питань оподаткування як з поточних, так і на перспективу («поради на майбутнє»). Ціни на основні види послуг залежать від кількості людино-днів, складності, ризику та не перевищують середні ціни послуг на західному регіоні України.

Детальна інформація розміщена на сайті: www.consul-audit.com.ua

Контакти:
Офіс:46008 м. Тернопіль, вул. Медова, 12-А, кабінет 21
Тел./факс (0352) 43-00-23, 25-77-75.
E-mail: consul_audit@ukr.net

З повагою директор Аудиторської фірми «Консул» Р.О. Мельник

Купить духи с феромонами тут