Публічна інформація

ТОВ АФ «Консул» є публічною для суспільства, у зв’язку з чим розкриває наступну інформацію:
Загальна інформація

Повна назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»

Скорочена назва аудиторської фірми: ТОВ АФ «Консул»

Ідентифікаційний код: 21131551

Місцезнаходження:
Юридична адреса: 46008, м. Тернопіль, вул. Медова, 12-а, оф. 21.
Фактична адреса:  46008, м. Тернопіль, вул. Медова, 12-а, оф. 21.

Контактна інформація:

Телефон/факс:                       (0352) 43-00-23,

Телефони:                                (0352) 43-00-23, 25-77-75.

Адреса електронної пошти: consul_audit@ukr.net

Інформація про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 №840759.

Інформація про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: №0053 Розділу Суб`єкти аудиторської діяльності.

Інформація про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» — дата включення до Реєстру — 12.12.2018р.

 

Інформація про керівництво

Посада керівника аудиторської фірми – директор ТОВ АФ «Консул»

Прізвище, ім’я, по-батькові: Мельник Андрій Романович.

Сертифікат аудитора: сертифікат аудитора України Серія А, № 006044, виданий рішенням АПУ від  26.12.2005 р. № 157, Номер реєстрації у  Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, Розділ «Аудитори» — 100445

Контактна інформація:

Телефон:                                 (0352) 43-00-23

Адреса електронної пошти: consul_audit@ukr.net
Інформація про систему внутрішнього контролю якості аудиторських послуг
Параметри системи внутрішнього контролю якості ТОВ АФ «Консул» викладено та закріплено в Положення з контролю якості аудиту та супутніх послуг ТОВ АФ «Консул», відповідних внутрішньо фірмових стандартах, положеннях, порядках та методичних інструкціях.

Відповідальний за внутрішню систему контролю якості –  директор

Мельник Андрій Романович

Адреса електронної пошти: andrey_ko@i.ua

Система контролю якості аудиторських послуг, діюча в ТОВ АФ»Консул», яке у грудніі 2021 р. пройшло  перевірку з контролю якості аудиторських послуг Аудиторською палатою України. (рішенням АПУ №76/2 від 16.12.2021р. «Про проходження перевірки з контрою якості»).

Інформація про страхування професійної відповідальності

Між ТОВ АФ «Консул» та укладено договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб`єкта аудиторської діяльності перед третіми особами № 3510399 від 28 жовтня 2020р. Сума страхового покриття відповідно Договору складає 1000000,00 грн.

страховий сертифікат2020 договір страховка 2022

Інформація про наявність у працівників дипломів, які свідчать про високий рівень знань з МСФЗ

Dip IFR Russia Certificate (December 2018) - 0056440 - Andrii Melnyk - 1837891

Інформація про систему конфіденційного зберігання інформації та документів

У рамках цієї системи на фірмі діють:

а) Внутрішньофірмовий стандарт «Про систему інформаційної безпеки» , затверджений 01.01.2017р.  Даним положенням регламентуються процедури архівування, забезпечення зберігання інформації та доступу до неї як в паперовому, так і в електронному вигляді;

б) Розділ V Положення з контролю якості аудиту та супутніх послуг ТОВ АФ «Консул», затверджене наказом № 2 від 01.01.17р. щодо конфіденційності, збереженості, цілісності, зрозумілості та відтворюваності документації з завдання, зберігання документації з завдання;

в) ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Аудиторської фірми Консул щодо переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю, що є додатком до Наказу , затвердженого 02.01.2017р. «Про комерційну таємницю»

Купить духи с феромонами тут