Публічна інформація

ТОВ АФ «Консул» є публічною для суспільства, у зв’язку з чим розкриває наступну інформацію:
Загальна інформація

Повна назва аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»

Скорочена назва аудиторської фірми: ТОВ АФ «Консул»

Ідентифікаційний код: 21131551

Місцезнаходження:
Юридична адреса: 46008, м. Тернопіль, вул. Медова, 12-а, оф. 21.
Фактична адреса:  46008, м. Тернопіль, вул. Медова, 12-а, оф. 21.

Контактна інформація:

Телефон/факс:                       (0352) 43-00-23,

Телефони:                                (0352) 43-00-23, 25-77-75.

Адреса електронної пошти: consul_audit@ukr.net

Інформація про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 №840759.

Інформація про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0053, виданого за рішенням АПУ від 26.01.2001 р. № 98. Продовжено до 04.11.2015 р. згідно з рішенням АПУ від 04.11.2010 р. №221/3.

svid_aud_now

 

Інформація про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ:

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0031, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013р. № 2087. Термін дії свідоцтва продовжено до 24.09.2020 р.

svid_finP_new2020

 

Інформація про керівництво

Посада керівника аудиторської фірми – директор ТОВ АФ «Консул»

Прізвище, ім’я, по-батькові: Мельник Андрій Романович.

Сертифікат аудитора: сертифікат аудитора України Серія А, № 006044, виданий рішенням АПУ від  26.12.2005 р. № 157, термін дії продовжено до 26.12.2020р.

Контактна інформація:

Телефон:                                 (0352) 43-00-23

Адреса електронної пошти: consul_audit@ukr.net
Інформація про систему внутрішнього контролю якості аудиторських послуг
Параметри системи внутрішнього контролю якості ТОВ АФ «Консул» викладено та закріплено в Положення з контролю якості аудиту та супутніх послуг ТОВ АФ «Консул», відповідних внутрішньо фірмових стандартах, положеннях, порядках та методичних інструкціях.

Відповідальний за внутрішню систему контролю якості – заступник директора

Мельник Роман Олексійович

Сертифікат аудитора: сертифікат аудитора України Серія А, № 000205, виданий рішенням АПУ від 17.02.1994 р. № 12, термін дії продовжено до 17.02.2018 р.
Контактна інформація:

Телефон:                                 (0352) 43-00-23

Адреса електронної пошти: andrey_ko@i.ua
Система контролю якості аудиторських послуг, діюча в ТОВ АФ»Консул» у серпні 2016 р. пройшла зовнішню перевірку контролю якості професійних послуг Аудиторською палатою України. (Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ №330/4 від 29.09.2016р. «Про результати зовнішніх перевірок систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами»).

svid_kontr_yakosti2016

Інформація про страхування професійної відповідальності

Між ТОВ АФ «Консул» та укладено договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб`єкта аудиторської діяльності перед третіми особами № 3510399 від 28 жовтня 2020р. Сума страхового покриття відповідно Договору складає 1000000,00 грн.

страховий сертифікат2020

Інформація про наявність у працівників дипломів, які свідчать про високий рівень знань з МСФЗ

Dip IFR Russia Certificate (December 2018) - 0056440 - Andrii Melnyk - 1837891

Інформація про систему конфіденційного зберігання інформації та документів

У рамках цієї системи на фірмі діють:

а) Внутрішньофірмовий стандарт № 26 про систему інформаційної безпеки в аудиторській фірмі, затверджений 20.06.2015р.  Даним положенням регламентуються процедури архівування, забезпечення зберігання інформації та доступу до неї як в паперовому, так і в електронному вигляді;

б) Розділ V Положення з контролю якості аудиту та супутніх послуг ТОВ АФ «Консул», затверджене наказом № 11 від 20.06.16р. щодо конфіденційності, збереженості, цілісності, зрозумілості та відтворюваності документації з завдання, зберігання документації з завдання;

в) ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Аудиторської фірми Консул щодо переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю, що є додатком до ВФС № 26, затвердженого 20.06.2015р.

Довідка про наявність умов, що забезпечують дієву систему конфіденційного зберігання інформації стосовно замовників аудиторських послуг:

dov_pro_konfideciynist3_2015

                      Інформація про проведення аудиту суб’єктів господарювання протягом 2017 року

Протягом 2017 року Товариство виконало 44 завдання з надання впевненості щодо підтвердження фінансової звітності та 1 завдання з огляду проміжної фінансової звітності:

Агропромтехніка Тернопiльська ПАТ

Агропромтехніка Чорткiв ПАТ РВП

Віп-Капітал СК ТДВ

Днiстер АСК ПАТ

Дністер-Життя, ПрАТ

Еко-дім ФК ТОВ

Збаразьке АТП 16140

ІнтерЕкспрес ПРАТ СК

Інтер-Поліс СК ПРАТ

Квантор ПАТ

Кредитна спілка Галицька

Кредитна спілка Захід

Кредитна спілка Інтер-Інвест

Кредитна спілка Лакі

Кредитна спілка Полтава капітал плюс

Кредитна спілка Хосен

Кременецький завод порошкової металургії ПАТ

Лілея  ПрАТ ВК

Ломбард «Галицький»Даниляк і компанія»

Ломбард Агат Кустіков В.М. і Компанія

Ломбард Альфа Трейд ПТЮридична компанія Партнер ко

Ломбард Бірюза Цибуляк і компанія ПТ

Ломбард Добробут ПТ

Ломбард Дорош і компанія ПТ (огляд)

Ломбард Лаверна залуський і к

Ломбард Позика Фінансовий двір ПТ

Ломбард Центральний міський ТОВ «Юридична компанія

Ломбард Центральний ТОВ КФ Ювелірторг і Компанія

Ломбард Шелегон і компанія ПТ

Надзбруччя ВТО ПАТ

Опiлля ПрАТ

Оріон  ПАТ Тернопільський радіозавод

Перша факторингова компанія ТОВ

Поліграфіст ПрАТ Підволочиський

Птахофабрика Тернопільська ПАТ

Скарбниця ПрАТ СК

Тернобуддеталь ПАТ

Терно-Корс Корпорація ПАТ АБНПВ

Тернопільська автобаза ПАТ

Тернопільська медтехніка ПАТ

Тернопільське АТП-16127 ПАТ

Тернопільський кар’єр ПАТ

Тернопільський облрибкомбінат ПАТ

Чортківське племпідприємство ПрАТ

Чортківський завод Агромаш ВАТ

 

 

 

Купить духи с феромонами тут